校內優異表現2011-2012

語文 | 數學 | 視覺藝術 | 音樂 |  體育 |其他


 

優異表現 2011-2012 ~ 語文

 

閱讀報告寫作比賽

年級

冠軍

亞軍

季軍

一年級

1A莊禮傑

1B居子軒

1C呂樂晴

二年級

2A王初陽

2C李宛琳

2C 蔡欣庭

年級

3B鍾順宜

3B莊芷晴

3A賴景琛

3A倫家

四年級

4B僖瞳

4B吳嘉慧

4B梁倩華

4A袁加琳

五年級

5A芍霖

5C羅潔妮

5A譚子翹

5B張潼茵

 

六年級

 

6A林慧儀

6A甄錦晴

6A佘希彤

 

Readers Theatre Competition Result (2011-2012)

P.1

Category

Winners

Overall Champion

1A

Most Cooperative Team

1C

Best enunciator

葉昱兒   YIP YU YEE  (1A)

陳立賢   CHAN LAP YIN  (1C)

Best Actor / Actress

陳知行

CHAN CHI HANG  (1B)

何若瑋

HO JO WEI  (1B)

 

P.2

Category

Winners

Overall Champion

2C

Most Cooperative Team

2A

Best enunciator

李懿臨

LEE CHLOE YI LAM   (2C)

Best Actor / Actress

王初陽

WONG CHO YEUNG (2A)

 

李汶蔚

LEE MAN WAI NICOLE

(2C)

 

P.3

Category

Winners

Overall Champion

3B

Most Cooperative Team

3A

Best enunciator

譚耀男

TAM YIU NAM  (3A)

Best Actor

倫家

LUN KA WAI (3A)

Best Actress

尹曉楠

WAN HIU NAM (3B)

 

何穎桐

HO WING TUNG PHOEBE (3B)

 

P.4

Category

Winners

Overall Champion

4B

Most Cooperative Team

4A

Best enunciator

陳毅成

 CHAN NGAI SHING  (4B)

Best Actor

李梓齊

LEE ANTON  (4B)

鄧家爵

TANG LEO GAH CHUE  (4A)

Best Actress

梁 茵

LEUNG YAN  (4B)

余海琦

YU HOI KEI  (4A)

 

P.5

Category

Winners

Overall Champion

5A

Most Cooperative Team

5B

Best enunciator

  KO HON CHING (5A)

Best Actor / Actress

NG KWAN HO (5A)

石子為

SHEK TSZ WAI RAYMOND (5A)

 

P.6

Category

Winners

Overall Champion

6B

Most Cooperative Team

6A

Best enunciator

甄錦晴 YAN KAM CHING (6A)

Best Actor / Actress

Ho Ho Fung (6B)

陳雨甜

 CHAN YU TIM (6D)

 

 

2011-2012 English Writing Competition
Winners' List

Class

Champion

Merit

Merit

1A

CHONG LAI KIT KEEFE
莊禮傑

FONG TAK YEE
方得怡

NG HOI TUNG
伍海彤

1B

KWOK CHAK PONG
郭澤邦

LAI HON LEONG
黎漢亮

LEUNG WING SUM
梁詠芯

1C

YIP HIU YING
葉曉

LUI LOK CHING
呂樂晴

LI HIN YAU

1D

TANG CHEUK NAM
鄧卓?

LAI CHUNG WAI
賴琮煒

TSE YU TING
謝宇庭

2A

LEE YAN TAO
李恩陶

LEE CHUN YIN

CHIM YUEN YAN
詹婉欣

2B

WONG HIN LOK
黃獻樂

YIM YUK CHING CRAYON
嚴鈺正

SO CHEUK HIN
蘇卓軒

2C

LEE YUEN LAM
李琬琳

CHOI YAN TING
蔡欣庭

LEUNG HO NAM
梁灝嵐

2D

TANG YU HEI
鄧汝熙

YEUNG YUEN CHING
楊宛靜

WONG YI CHING MICHELLE
黃依晴

3A

HO TSZ TUNG
何芷彤

CHAN WAI HO HUGO
陳煒皓

LAI KING SUM VICTORIA
賴景琛

3B

LAI HIU YIN
賴曉賢

WAN HIU NAM
尹曉楠

YEUNG HUI YAU SOPHIA
楊煦柔

3C

LAU CHING HEY
劉正曦

LAM HEI MAN
浠雯

LAM SZE HEI
林思希

3D

KWONG SHUN YAT
鄺信溢

YUEN YIK WAI
原翊瑋

CHAN CHUN MING
陳駿明

4A

YU HOI KEI
余海琦

LIU YAT WAI
廖一威

POON HOI LAM
潘凱琳

4B

LEE CHEUK WING
李卓穎

LEUNG YAN
梁 茵

LAU LOK YIN
劉樂妍

4C

LIN WAI TING BRIAN

CHEUNG HIU LAAM ANTHONY
張曉嵐

CHAN WING CHUNG
陳永聰

4D

YANG SHING CHUN
楊承

LAM WAI TING
林蔚婷

LAI HONG TO
黎康陶

5A

LEE WAI LAM
瑋霖

KO HON CHING

CHUNG SUI SUM
鍾瑞琛

5B

TSANG KWUN LAM
曾冠霖

LAU OI LAM
劉靄琳

CHEUNG TUNG YAN
張潼茵

5C

TSE PAK E
謝伯兒

LO TSZ CHING
羅芷晴

LO KIT N
羅潔妮

5D

CHEUNG SUM IN
張琛妍

CHEUNG TUN MING
張敦銘

CHAN CHIN WUN
陳展垣

6A

YEUNG CHING HO
証皓

CHAN WAI LUN ADRIAN
陳緯倫

SHE HEI TUNG
佘希彤

6B

FUNG SUM YAT ISABELLA
馮心一

NGAI SING MUI
魏星玫

YU SUM WAI
余沁蔚

6C

MO HIU KI
巫曉棋

HO YUEN TUNG
何婉彤

HUNG NOK YIN
洪諾賢

6D

CHEUNG YAN YI CATHY
張仁怡

CHOI PAK WING
蔡柏穎

CHU HOI CHING
朱凱政

 

2011-2012年度中文科校內作文比賽

各班獲獎名單 (上學期)

班別

冠軍

亞軍

季軍

1A

鍾卓軒

鄭凱兒

葉昱兒

1B

陳知行

梁詠芯

1C

李浩然

蕭漪翹

1D

郭上瑜

馮芷瑕

邱沛

2A

馬紀晴

王初陽

2B

李耀鋒

陳彥?

嚴鈺正

2C

高萱霖

蔡欣庭

沈詠彤

2D

楊宛靜

陳曦欣

甄啟舜

3A

倫家

賴景琛

譚耀男

3B

蔡旻

林穎霆

李諾軒

3C

崔慧貞

林希婷

李星佑

3D

劉峻銘

鄺信溢

羅靖榕

4A

欣翹

劉鉞婷

李昕言

4B

僖瞳

梁 茵

4C

石加恩

陳煒嵐

吳文迪

4D

譚嘉慧

陳泓健

蘇灝勤

5A

李灝婷

郭令臻

瑋霖

5B

周芷蕙

陳顥東

張潼茵

5C

羅潔妮

廖穎桐

謝伯兒

5D

蔡詩雅

李靖惟

胡欣桐

6A

葉迎之

黎曉

甄錦晴

6B

杜欣雋

陳卓盈

陳嘉熙

6C

胡雪兒

馮采穎

邱佰暉

6D

陳星皓

盧純恩

曾翹鋒

 

2011-2012 English Penmanship Competition

Winners' List

 

Lower Primary

Intermediate Primary

Higher Primary

First

2C

李琬琳
LEE YUEN LAM

4B

劉樂妍 LAU LOK YIN

6A

佘希彤
SHE HEI TUNG

Second

2D

蘇昱熙 SO YUK HEI

4B

梁 茵 LEUNG YAN

5A

瑋霖
LEE WAI LAM

Third

1B

何 卓 HO CHEUK

3B

甄曉桐
YAN HIU TUNG

6A

彭沛琳
PANG PUI LAM

Merits

1A

1B

1C

1D

鄭俊禧

CHENG CHUN HEI

賴韻之

LAI WAN GI JOLIE

LI HIN YAU

戚詠然

CHIK WING YIN

蘇詠妍

SO WING YIN

尹瑞

WAN SUI TIN

李海澄

LI HOI CHING ELSA

林樂程

LAM LOK CHING

葉昱兒

YIP YU YEE

 

 

尹志偉

WAN CHI WAI

鄧卓?

TANG CHEUK NAM

 

2A

2B

2C

2D

蔡凱怡

CHOI HOI YI

周雅彤

CHOW NGA TUNG

賴映霖

LAI YING LAM CHRISTY

鄧汝熙

TANG YU HEI

林慧淇

LAM WAI KI

黃少權

WONG SIU KUEN

李汶蔚

LEE MAN WAI NICOLE

黃靖棋

WONG CHING KI

馬紀晴

MA KEI CHING

楊穎詩

YEUNG WING SZE

 

 

 

 

 

3A

3B

3C

3D

張恩慈

CHEUNG YAN CHI

賴曉賢

LAI HIU YIN

浠雯

LAM HEI MAN

鄺信溢

KWONG SHUN YAT

賴景琛

LAI KING SUM VICTORIA

梁智朗

LEUNG CHI LONG

林希婷

LAM HEI TING

伍均

NG KWAN HEI

嚴靖盈

YIM CHING YING

 

 

劉正曦

LAU CHING HEY

卜偉桓

POK WAI WUN

 

4A

4B

4C

4D

廖可瑩

LIU HO YING

葉迎山

YIP YING SHAN

吳汶曦

NG MAN HEI

陳薇茵

CHAN MEI YAN

潘凱琳

POON HOI LAM

 

 

曾詩蘊

TSANG SZE WAN

江可柔

KONG HO YAU

袁加琳

YUEN KA LAM

 

 

鄧裕達

TANG YU TAT

呂汶穗

LUI MAN SUI

 

5A

5B

5C

5D

芍霖

LI CHEUK LAM

張潼茵

CHEUNG TUNG YAN

李穎欣

LI WING YAN

張嘉慧

CHEUNG KA WAI

謝莉莎

TSE LEE SHA

張詠琳

CHEUNG WING LAM

羅潔妮

LO KIT NI

馮曉童

FUNG HIU TUNG

 

 

曾冠霖

TSANG KWUN LAM

 

 

胡欣桐

WU YAN TUNG

 

6A

6B

6C

6D

甄錦晴

YAN KAM CHING

吳淳

NG SHUN YEUNG

何寶珊

HO PO SHAN

陳雨甜

CHAN YU TIM

 

 

楊珮宜

YEUNG PUI YI HAILEY

蘇泳暢

SO WING CHEONG

李美

LI MEI YAN

 

 

余沁蔚

YU SUM WAI

胡雪兒

WOO SUET YI

廖啟希

LIU KAI HEI

 

 

普通話天才表演得獎名單

班別

得獎項目

1C

優異演出獎----唱歌

1D

最佳表演獎----唱歌

2B

優異演出獎----唱歌

2C

最佳表演獎----繞口令及唱歌

3B

最佳表演獎----話劇

3C

優異演出獎----唱歌

4A

最佳表演獎----唱歌

4B

優異演出獎----唱歌

5A

最佳表演獎----唱歌

5B

優異演出獎----話劇

6A

最佳表演獎----唱歌

6B

優異演出獎----音樂劇

 

第十六屆全港中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽)-中文組總成績:

 

冠軍

亞軍

季軍

高級組

5A瑋霖

6A 佘希彤

6A 甄錦晴

中級組

4B 梁 茵

4A 鄺愷棋

3B 賴曉賢

初級組

2D 黃靖棋

2B 李耀鋒

1B 何 卓

 

「敬師。愛師」標語創作比賽

 

獎項

班別

學生姓名

高年級組

冠軍

5B

鄭可怡

亞軍

5A

芍霖

季軍

5A

郭令臻

優異獎

6A

葉迎之

6D

朱凱政

中年級組

冠軍

4B

僖瞳

亞軍

3B

尹曉楠

季軍

4A

羅少柔

優異獎

3B

何晴希

3B

袁旻筠

低年級組

冠軍

1C

亞軍

2D

黃靖棋

季軍

2B

黃獻樂

優異獎

2B

陳彥?

1B

曾匡晴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優異表現 2011-2012~ 數學

2011-2012學年度上學期數學科

心算比賽(第二次)得獎名單

班別

冠軍

亞軍

季軍

1A

張旨呈

莊禮傑

黃柏嵐

1B

張浚謙

何 卓

居子軒

1C

葉曉

洪弘睿

李海澄

1D

許哲琨

何子諾

楊子

2A

李恩陶

黃韋傑

莊嘉淇

2B

黃少權

黃柏森

梁俊朗

2C

梁灝嵐

蘇卓

2D

張雨桐

黃靖棋

邱佰霖

3A

朱梓耀

黃宇軒

譚耀男

3B

賴曉賢

徐嘉泳

莊芷晴

3C

林思希

趙昱智

劉珮芝

3D

楊卓熹

詹耿軒

伍均

4A

劉鉞婷

鄺愷棋

丁 頁

4B

僖瞳

莊婉雯

譚俊謙

4C

歐美怡

曾詩蘊

石加恩

4D

蘇灝勤

林蔚婷

伍文傑

5A

瑋霖

蘇卓培

5B

曾冠霖

陳顥東

張潼茵

5C

董燕燕

冼朗廷

蘇孝賢

5D

張敦銘

李靖惟

周曉嵐

6A

陳緯倫

証皓

鍾旻

6B

邱澤曦

趙婕妤

梁捷恩

6C

鄭展煜

伍恩禧

何婉彤

6D

石志康

陳星皓

袁嘉恆

 

2011-2012學年度上學期數學科

巧算比賽(第二次)得獎名單

班別

冠軍

亞軍

季軍

1A

莫世煜

張旨呈

莊禮傑

1B

黎漢亮

何 卓

居子軒

1C

黃鳴謙

呂樂晴

李淑銘

1D

何子諾

陳柏熹

黃子悅

2A

李恩陶

黃韋傑

廖子健

2B

陳彥?

蔡旻昇

溫苑斐

2C

高萱霖

吳嘉豪

蘇卓

2D

陳泳潼

張雨桐

蘇詠心

3A

黃宇軒

陳煒皓

黃竟成

3B

賴曉賢

林穎霆

甄曉桐

3C

梁景稀

陳嘉輝

劉珮芝

3D

詹耿軒

鄺信溢

孫嘉雯

4A

蔡鈺怡

盧星

劉鉞婷

4B

陳毅成

梁 茵

黃心

4C

莊坤燁

倪洛文

陳永聰

4D

蘇灝勤

?

江可柔

5A

瑋霖

陳展朗

5B

曾冠霖

沈卓豪

石皓權

5C

冼朗廷

蘇孝賢

蘇心燕

5D

張敦銘

簡柏豪

蔡詩雅

6A

鍾旻

林俐妤

証皓

6B

邱澤曦

江慧言

陳保汶

6C

馬蔚怡

鄭展煜

何婉彤

6D

劉俊杰

盧純恩

倫司樂

 

2011-2012學年度上學期數學科

心算比賽(第一次)得獎名單

班別

冠軍

亞軍

季軍

1A

張旨呈

黃柏嵐

莫世煜

1B

黎漢亮

梁詠芯

1C

蕭漪翹

李浩然

1D

李諾妍

楊子

謝宇庭

2A

李恩陶

柯曉瀅

莊嘉淇

2B

溫卓朗

羅樂怡

李耀鋒

2C

陳詩卓

李佩嘉

沈詠彤

2D

黃靖棋

邱聰睿

蘇冠弘

3A

譚耀男

曾俊霖

黃竟成

3B

賴曉賢

魏雋祺

鄺寶堯

3C

林希婷

趙昱智

譚 豫

3D

伍均

鄺信溢

卜偉桓

4A

鄺愷棋

劉鉞婷

丁 頁

4B

僖瞳

陳毅成

梁 茵

4C

鄧裕達

張曉嵐

莊梓琪

4D

林蔚婷

趙家琳

江可柔

5A

蘇卓培

5B

曾冠霖

林美廷

陳顥東

5C

燊怡

李芷晴

5D

蔡詩雅

周曉嵐

張曉彤

6A

鍾翰軺

鍾旻

陳緯倫

6B

陳致維

陳保汶

楊珮宜

6C

伍恩禧

吳展文

黎易穎

6D

袁嘉恆

曾翹鋒

盧純恩

 

2011-2012學年度上學期數學科

巧算比賽(第一次)得獎名單

班別

冠軍

亞軍

季軍

1A

莫世煜

莊禮傑

黃柏嵐

1B

何 卓

黎漢亮

1C

呂樂晴

李浩然

1D

黃子悅

陳柏熹

賴琮煒

2A

徐梓軒

柯曉瀅

廖志、周嘉浚

2B

溫卓朗

黃嘉浩

2C

李澤鵬

沈詠彤

高萱霖

2D

楊宛靜

邱聰睿

陳泳潼

3A

黃竟成

黃宇軒

李芷晴

3B

賴曉賢

郭芊彤

甄曉桐

3C

趙昱智

陳其德

李星佑

3D

伍均

馬澤垣

楊卓熹

4A

蔡鈺怡

劉鉞婷

吳綺鈴

4B

區卓邦

張景雄

劉凱宜

4C

曾詩蘊

莊坤燁

莊梓琪

4D

鄭萬琪

蘇灝勤

黎康陶

5A

蘇卓培

陳展朗

5B

陳顥東

張潼茵

曾冠霖

5C

冼朗廷

燊怡

蘇心燕

5D

王智楓

張敦銘

6A

鍾翰軺

蕭詠雯

6B

陳保汶

邱澤曦

連映婷

6C

伍恩禧

吳展文

黎易穎

6D

郭凱

袁嘉恆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優異表現 2011-2012~ 視覺藝術

「數字畫設計比賽」

 

初級組

高級組

冠軍

3B甄曉桐

5C袁浩欣

亞軍

2A莊嘉淇

5A瑋霖

季軍

2C蔡欣庭

4A鄧慧沂

優異獎

 

2A黃琛怡

2C李琬琳

3B何晴希

4A 黃煒堯

5A胡芯

 

 

「左右腦大爆發」人物專訪繪畫創作比賽

獎項

獲獎學生

優異作品

2A 王初陽 、3B 甄曉桐、5B 李佳燕、 5C 袁浩欣

6A何汶謙6A佘希彤、6A葉迎之6B沁蔚

6B 方曉瑩、 6B梁捷恩6B陳煒琪、6D袁嘉恆

 

圖書封面設計比賽

 

初級組 P.1-3

高級組

冠軍

3B甄曉桐

5A 鍾穎林

亞軍

3B黎凱怡

6D廖啟希

季軍

3B鍾順宜

6B方曉瑩

優異獎

(6)

1B 黃樂文

2C 李映兒

3B 侯少欣

3B 梁恩霖

3B 楊煦柔

3C 李衍霖

4A廖可瑩

4B 梁茵

4B 僖瞳

4D楊承

5A瑋霖

5B林美廷

 

「無毒新一代Yeah! Yeah! Yeah!」禁毒大使造型設計比賽

 

獎項

班別

學生姓名

低年級組

冠軍

3B

甄曉桐

亞軍

3B

鍾順宜

季軍

2C

李汶蔚

優異獎

2A

黃琛怡

2B

陳彥?

2C

劉穎文

2D

張雨桐

3B

楊煦柔

高年級組

冠軍

5B

李佳燕

亞軍

6B

江天樂

季軍

4D

?

優異獎

4B

梁倩華

4B

黃心

4B

梁 茵

5B

林美廷

5B

陳穎妍

5C

廖穎桐

6C

謝穎欣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

優異表現 2011-2012 ~ 音樂

勵志歌曲比賽(11-12)比賽結果

低年級

班別

參賽歌曲

比賽結果

1A

世界真細小

一年級亞軍

1B

校園生活多歡笑

一年級優異獎

1C

守規矩

一年級優異獎

1D

不怕難

一年級冠軍

2A

別看我是一隻羊

二年級亞軍

2B

讓我閃耀

二年級優異獎

2C

生命有價

二年級冠軍

2D

世上只有

二年級優異獎

3A

年級亞軍

3B

夢中天使

低年級總冠軍
三年級冠軍
最佳歌曲演繹獎
最佳合作獎

3C

皆大歡喜

年級優異獎

3D

我的驕傲

年級優異獎

高年級

班別

參賽歌曲

比賽結果

4A

非凡

四年級亞軍
最佳合作獎

4B

紅日

四年級冠軍
最佳合作獎

4C

春風化雨

四年級優異獎

4D

開學禮

四年級優異獎

5A

不再猶疑

五年級亞軍

5B

我們的紀念冊

五年級冠軍

5C

就算世界無童話

五年級優異獎

5D

我的驕傲

五年級優異獎

6A

難以取替

高年級總冠軍
六年級冠軍
最佳歌曲演繹獎

6B

年少無知

六年級優異獎

6C

春風化雨

六年級優異獎

6D

Forever Friends

六年級亞軍

 

 

 

 

 

 

優異表現 2011-2012~ 體育

 

第一屆聯校水運會

組別

所得獎項

得獎學生

男子甲組

50米自由泳第4

6C 何曉俊

50米自由泳第5

6A

50米自由泳第8

6A証皓

50米胸泳亞軍

6C何曉俊

50米胸泳第六

6A証皓

男子丙組

50米自由泳季軍

5B 曾冠霖

50 米自由泳第4

4B李梓齊

50 米自由泳第5

4A

50 米自由泳第6

4A盧星

50 米自由泳第8

4B林鎰謙

50 米胸泳冠軍

4A盧星

50 米胸泳亞軍

4B李梓齊

50 米胸泳季軍

5B 曾冠霖

50 米胸泳4

4A鄭栢燄

男子1-3年級公開組

50米自由泳冠軍

3D馬澤垣

女子甲組

50米自由泳冠軍

6B余沁蔚

50米自由泳季軍

6B陳嘉熙

50米自由泳第4

6A陳譽珊

50米胸泳冠軍

6B余沁蔚

50米胸泳季軍

6A陳譽珊

50米胸泳第4

6B陳嘉熙

50胸泳第7

6B江慧言

50米胸泳第8

6B馮心一

 

女子乙組

50米自由泳季軍

5A余珮

50米自由泳第4

5A李灝婷

50米胸泳第5

5A余珮

50胸泳第6

5B王梓瑩

50米胸泳第8

5B林美廷

女子丙組

50米自由泳第6

4B周晴滿

50胸泳第5

4B周晴滿

50胸泳第7

4A欣翹

女子1-3年級公開組

50米自由泳冠軍

3B 鄺寶堯

 

2011-2012高年級班際3人籃球比賽結果

五年級組

 

冠軍

5A 籃球者聯盟
伍君、蘇卓培、凌曜充、梁凱詠、余珮鳴、石子為

亞軍

5B 紐約人

梁珀珩、陳顥東、宋婉媚、李駿安、梁家楓、石皓權

季軍

5D 龍隊

劉宏畧、文子俊、周曉嵐

六年級組

 

冠軍

6B Basketball Team

許家俊、冼栩晴、江天樂、陳致維、吳思彥、陳嘉熙

亞軍

6D 熱火

倫司樂、巢熙、葉文浩、朱凱政、萬藝霆、郭凱恆

季軍

6C 球隊

             梁振華、蘇泳暢、何曉俊、洪諾賢、黎易穎、何寶珊

 

2011-2012高年級班際隊長球比賽結果

四年級組

 

冠軍

4A 勝利之手隊

邱永森、陳嘉儀、黃豐、廖一威、盧星、黃煒堯

亞軍

4C 湖人

吳文迪、鄧裕達、柳銘渝、陳煒嵐、練庭、莊坤燁

季軍

4B 閃電魔鬼

李梓齊、陳毅成、陳灝倫、林鎰謙、劉樂妍、梁茵

 

 

2011-12年度聯校田徑運動會

組別

所得獎項

得獎學生

男子甲組

100冠軍

陳致維(6B)

100亞軍

(6D)

200冠軍

陳致維(6B)

200亞軍

許家俊(6B)

200季軍

?(6A)

400亞軍

(6D)

跳高冠軍

?(6A)

跳高亞軍

陳致維(6B)

跳遠冠軍

許家俊(6B)

跳遠季軍

?(6A)

壘球亞軍

(6D)

壘球季軍

劉俊杰(6D)

鉛球亞軍

何曉俊(6C)

男子乙組

60亞軍

石皓權(5B)

100冠軍

(5A)

100季軍

石皓權(5B)

200冠軍

(5A)

跳高冠軍

石皓權(5B)

跳遠冠軍

石子為(5A)

跳遠季軍

(5A)

壘球冠軍

蘇孝賢(5C)

壘球亞軍

展垣(5D)

男子丙組

60冠軍

陳毅成(4B)

60亞軍

吳文?(4C)

60季軍

李梓齊(4B)

100冠軍

林鎰謙(4B)

100季軍

吳文?(4C)

跳遠冠軍

吳文?(4C)

跳遠季軍

陳毅成(4B)

男子丁組

60冠軍

伍均(3D)

100冠軍

伍均(3D)

100季軍

馬澤垣(3D)

女子甲組

100冠軍

黃曦朗(6C)

100亞軍

馮心一(6B)

100季軍

甄錦晴(6A)

200冠軍

黃曦朗(6C)

200亞軍

馮心一(6B)

200季軍

甄錦晴(6A)

跳高冠軍

甄錦晴(6A)

跳遠冠軍

宋潔儀(6D)

壘球冠軍

蘇裕婷(6A)

壘球亞軍

宋潔儀(6D)

壘球季軍

林俐妤(5A)

鉛球冠軍

吳思彥(6B)

女子乙組

60亞軍

廖穎桐(5C)

100冠軍

廖穎桐(5C)

200冠軍

陳凱欣(5A)

200亞軍

李芷晴(5C)

跳高冠軍

陳凱欣(5A)

跳高亞軍

王梓瑩(5B)

跳高季軍

陳穎妍(5B)

跳遠季軍

李栩如(5B)

壘球冠軍

李芷晴(5C)

壘球亞軍

張詠琳(5B)

女子丙組

60季軍

陳煒嵐(4C)

跳高亞軍

梁茵(4B)

跳遠季軍

陳薇茵(4D)

女子丁組

100亞軍

嘉泳(3B)

100季軍

陳曉情(3C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

優異表現 2011-2012~ 其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰是「棋王」。 中國象棋比賽

冠軍

亞軍

季軍

6B 江天樂

4A 黃豐

6A 鄭滙銅

 

2011-2012年度傑出風紀選舉」得獎名單:

獎項名稱

得獎學生

畢業班最傑出風紀:

6A 吳慧盈、6B 馮心一

傑出風紀:

5A 蔡天麗、5A 胡芯5B王梓瑩、
5B
周芷蕙、5B陳顥東、5B 張潼茵、
6A
陳綽喬6A 林俐妤、6A 佘希彤、
6B
余芯蔚

優異獎:

5A芍霖5B 劉綺娜、5B 蔡詠恩、
5B
6A 邱巧霖、6B江慧言、
6B
陳保汶6B 陳卓盈

 

 

『我係小小科學家』比賽11~12得獎名單

班別

姓名

名稱

結果

2A

戴敏匡

單車扶手器

一等獎

3B

何晴希

冷無熱

3B

李羲言

說故事的魔法輪

3B

李永康

扭轉乾巾

4A

羅少柔

4B

張穎曦

6A

何汶謙

層層發電機

6B

趙婕妤

發聲交通燈

2D

黃靖棋

微型震動警報器

二等獎

6B

陳卓盈

DIY泡泡

譚穎彤

冼栩晴

4A

陳嘉儀

模擬熱氣球

三等獎

4A

黃晉穎

4B

劉樂妍

5C

飛天彩蜻蜓Go Go Go

2B

嚴鈺正

泵水小鴨遊戲

優異獎

3B

黎凱怡

磁力鯊魚吸小魚

電腦科賀設計比賽

冠軍

亞軍

季軍

2D 蘇冠弘

2B 蔡旻昇

2C 蔡欣庭

 

電腦科親子標語設計比賽

冠軍

亞軍

季軍

1C 黃可詩

1D 吳星蔚

1A 葉昱兒